Notulen 2015

Notulen jaar vergadering 03-03-2015

 

Aanwezig:
Eelke Alkema, Frits Poel, Jannie Dijkema, Petra Geertsema, Tjeerd en Gineke Damsma, Carla Besteman, Frank Feenstra, Bert Dijkhuizen, Gerrit Visscher, Heleen Velvis, Jetty Zetstra, Bert en Liny Heijenga, Hanneke Steenbergen, Dick Spreeuwers, Joke Kuiper, Koos en Kirsten Siegers

Afwezig met kennisgeving:    Anna Bilstra

 

1.      Opening door Bert Dijkhuizen.

Vragen naar aanleiding van Notulen vorige jaarvergadering:
Is de defibrillator van de gereformeerde kerk vrijgemaakt voor algemeen dorpsgebruik?

Enige onduidelijkheid, bestuur neemt de vraag mee.

 

De notulen worden vastgesteld.

 

2.1.      jaaroverzichten
Jaar overzicht algemeen Dorpsbelangen.

Bert Dijkhuizen neemt ons aan de hand van zes punten mee door het afgelopen jaar, welke in het teken stond van bezinning en verandering.
Bezinning:                              Verandering is nodig
Verandering:                          Bindend zijn, communicatie, zichtbaar, eenheid scheppen.
Gemeente:                              Politiek is eenvoudiger te benaderen dan gemeente zelf.
Geld:                                        Subsidie loopt af.
Bestuurssamenstelling:       Het dorp vertegenwoordigd.
Mensen:                                  Vrijwilligers een pluim en heel hard nodig!

 

2.2.      DAC
Door middel van een PowerPointpresentatie geeft Hanneke een beeld van de activiteiten van het afgelopen jaar. Hanneke Steenbergen is coördinator DAC binnen DB.
Er komt een vrijwilligerspool. Deze mensen kunnen zich inzetten per activiteit. Hiervoor kan de DAC altijd mensen gebruiken.

 

2.3.      Financieel
Gerrit geeft toelichting op de begroting voor 2015 en de jaarrekening van het afgelopen jaar.

Vragen naar aanleiding van de jaarrekening en begroting.
Jettie Zetstra stelt de vraag of er op gepaste tijd een herinnering kan worden gestuurd om de contributie te betalen. Dit wordt toegezegd door het bestuur.

Kascontrole: uitgevoerd door Henk Borger en Dick Spreeuwers. Het bestuur wordt decharge verleend. Volgend jaar wordt deze uitgevoerd door Henk Borger en Frits Poel.

Er wordt opgemerkt om mogelijke inkomsten te gaan derven door groenonderhoud en molenverhuur. Het bestuur gaat zich hier verder over buigen.
3.         Nieuwe bestuur.

De voordracht voor nieuwe bestuursleden: Koos Siegers (vz), Kirsten Siegers, Hanneke Steenbergen en Frank Feenstra wordt door de leden goedgekeurd.

Het bestuur krijgt een mandaat om Hilko Bron toe te laten treden tot het bestuur.

Met hem is hier reeds over gesproken en hij heeft in principe toegezegd.

 

4.         Afscheid
Hartelijke dank aan Bert Dijkhuizen, Carla Besteman, Joanne Mulder en Hylke Broodtaerts! Geweldig wat jullie hebben betekend!

 

5.         Rondvraag en mededelingen
Gineke Damsma:
– Boven de wc lekt het dak van de molen. Ketel moet vervangen worden. Vloer van de molen heeft schilderbeurt nodig. Het bestuur zegt toe met de gemeente in gesprek te gaan.
Joke Kuiper:
– Wil het bestuur zich ook voorstellen in de Dorpskrant? Dit wordt toegezegd.

 

Heleen Velvis:
– Kunnen we als dorp één of meerdere ooievaarsnesten plaatsen? Dit als oplossing voor het ooievaar probleem (de uitwerpselen) op de molen? Wisselende meningen in de zaal.
– Er is een nieuwe actieve molenaar: Jaap Slump uit Zuidhorn. Hij gaat regelmatig de molen draaien in Enumatil en heeft door de week ook tijd.

 

Carla Besteman:
– Organisatie 4 mei herdenking. verbazing, verbijstering is het thema. Een oproep om de margriet een prominente plaats te geven rondom 4/5 mei in het dorp.

 

Jettie Zetstra:
– Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud rondom de hekken bij de brug, hier is veel onkruid. Punt wordt door het bestuur meegenomen.

 

Eelke Alkema
– Bollen in de grond zijn eruit geschept, waarom doet de gemeente dit?
– Komen er nieuwe bomen op de Westerdijk dit seizoen?

 

Bert Heijenga
– Informatiebord staat op nauwelijks zichtbare plek. Kan deze op een meer centrale plaats in het dorp geplaatst worden?

 

Liny Heijenga
– Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan het Molenpad?

 

 

6.         Sluiting

De nieuwe voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

 

 

Wil u dit digitaal hebben voor uw archief of om uit te printen?

20150303 notulen jaarvergadering