Jaarverslag Dorpsbelangen 2015

Jaarverslag Dorpsbelangen 2015

Na de jaarvergadering van maart 2015 is het nieuwe bestuur aan de slag gegaan, met veel nieuwe gezichten en frisse ideeën zijn verschillende zaken ter hand genomen. In dit verslag beschrijven wij de belangrijkste zaken. In een aantal gevallen zal er in 2016 een verdere uitvoering gerealiseerd worden.

 

 

Defibrillator
Na de vorige jaarvergadering heeft DB contact gezocht met gereformeerde kerk (vrijgemaakt), die de beschikking hebben over een defibrillator. De kerk wilde meewerken aan een verhuizing als DB de kosten voor een geschikte kast op zich zou nemen. Een flinke kostenpost en na enig uitzoekwerk bleek de gemeente Leek onze redding te zijn. De gemeente heeft ons een subsidie gegeven waardoor we de defibrillator kast konden aanschaffen. Naast de subsidie van de gemeente heeft DB ook voor een (relatief) klein bedrag bijgedragen.

 

 

Groen beheer
Met de gemeente Leek was eind 2014 al gesproken over de aflopende subsidie voor het kinderwerk. In 2015 hebben we het volledige bedrag nog gekregen, en in 2016 krijgen we nog de helft. Daarna is het afgelopen. En daarmee komt er een einde aan onze belangrijkste inkomensbron. Om ook in de toekomst activiteiten te kunnen organiseren en het dorp leefbaar te houden hebben wij moeten kijken naar andere bronnen van inkomsten. De gemeente heeft ons daarbij aangeboden het groenbeheer voor eigen rekening te gaan nemen. Na de eerste gesprekken in april 2015 hebben we als DB in juni besloten dat we het aankunnen. 2015 hebben we beschouwd als testjaar en tevens is van dat geld de grasmaaier aangeschaft. Voor 2016 is het onze wens de taken en inzet van de burgers beter op elkaar af te stemmen, oftewel onderhoud vriendelijkere perkjes realiseren.

 

 

Contacten met en bij de gemeente Leek
In het afgelopen jaar heeft DB flink ingezet op goede contacten met de gemeente. Er heeft regelmatig overleg plaatsgevonden en verschillende zaken zijn geregeld. De lekkage van de molen (bijgebouw) is verholpen en de wens tot een eigen postadres was binnen enkele dagen geregeld.
Ook was de gemeente zeer behulpzaam rond de defibrillator, 4 mei herdenking en 5 mei viering en ook voor vergunningen worden we telkens netjes geholpen.

 

 

Overleg met de provincie
Met de provincie hebben we uitvoerig overleg gehad over de brug. De meeste zaken hieromtrent hebben nog geen vervolg gekregen. Aangekaarte zaken zijn: onkruid, verzakking, schades, etc..

 

 

Sociale media en website
In het afgelopen jaar is Enumatil flink actief geweest op de verschillende sociale media. Er is een Twitter account en ook via Facebook wordt er met regelmaat gecommuniceerd. Door de vele reacties en ‘vindt ik leuks’ bereikten we 3000 unieke personen voor de oliebollen actie.
Ook de website heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Helaas ging de route daarnaartoe niet geheel vlekkeloos. Na vele jaren website beheer heeft Bert Heijenga zijn taak teruggegeven aan DB.

 

 

Activiteiten
Naast de activiteiten die we al jaren kennen in Enumatil, zoals de filmavond voor kinderen en de sinterklaasintocht (en nog veel meer) waren er dit jaar ook een aantal nieuwe activiteiten.

Op 5 mei hebben we als dorp kunnen genieten van een groots ontbijt, het ontbijten in vrijheid. Wat een succes. De helft van de dorpsbewoners kwam hier op af om zo 70 jaar vrijheid te gedenken.

In september organiseerde Enumatil ‘Op Struun’ op veertig verschillende plekken in Enumatil was er garageverkoop en binnen het gehele dorp was het een komen en gaan van mensen. Nog niet eerder was het zo gezellig druk in Enumatil.

De jeugd van ons dorp kon dit jaar voor het eerst kennismaken met het drie dorpen voetbal. De kinderen uit Enumatil streden drie weken lang tegen hun leeftijdsgenoten uit Den Horn en Oostwold.

ook een zeer vermeldenswaardige activiteit. Tachtig smikkelende dorpsgenoten in de molen.

Tenslotte niet nieuw, maar wel de moeite waard. Het traditionele oliebollen bakken op 31 december. Ook hier hebben we gekeken naar de lange termijn en zelf vijf pannen aangeschaft. Dit komt de opbrengst in de komende jaren zeker ten goede. Vooral omdat steeds meer mensen Enumatil weten te vinden op de laatste dag van het jaar.

 

 

Bestuur
Bij de eerste vergadering van het nieuwe bestuur heeft DB een rooster van aftreden gemaakt. Op dit rooster staan voor 2016: Gerrit Visscher en Hanneke Steenbergen. Gerrit heeft aangegeven door te willen gaan en Hanneke gaat stoppen. Als vervanging van Hanneke stelt DB voor om Anne Marij van Woudenbergh te benoemen als nieuw bestuurslid.

 

 

2016
In het verslag heeft DB bij het groen beheer al aangegeven dat 2016 een belangrijk jaar wordt. Tijdens de vergadering van 8 maart wil DB hierover graag met u in gesprek gaan.
Daarnaast is DB in overleg met een aantal externe partijen om te bekijken welke financiële middelen daaruit ‘gewonnen’ kunnen worden, waardoor we nog veel meer kunnen realiseren voor Enumatil.
Tenslotte staat vast dat we in 2016 het halfjaarlijkse overleg met Lettelbert, Oostwold en Midwolde in ere zullen herstellen.

 

Wil u dit digitaal hebben voor uw archief of om uit te printen?
2015 Jaarverslag Dorpsbelangen