Agenda 2016

Agenda jaarvergadering Dorpsbelangen Enumatil d.d. 08-03-2016
Aanvang vergadering: 20:00, vanaf 19:45 uur staat de koffie / thee voor u klaar.

 

Opening
Notulen jaarvergadering 2015
Verslag bestuur dorpsbelangen over 2015


Financiën:
Financieel jaarverslag
Vaststellen contributie 2016:
– Voorstel om de contributie te verhogen naar € 17,50 per jaar (nu € 14,-)

Tarieven verhuur molen:
– € 35,- voor leden van Dorpsbelangen Enumatil (is nu € 26,- voor een dagdeel)
– € 50,- voor niet leden of leden die niet betaald hebben (is nu € 38,-).
– Bij huur van meer dan een dagdeel stellen we een tarief voor van € 75,- (nu € 50,-).

 

Bestuurswisseling
Op het rooster voor aftreden staan Gerrit Visscher en Hanneke Steenbergen.
Gerrit heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode.
Als bestuur stellen wij voor om Annemarij van Woudenbergh te benoemen als nieuw bestuurslid.

 

Brainstormen
Brainstormen over de kansen die er liggen voor en in Enumatil
Hierbij kunt u onder andere denken aan het groenbeheer, de financiële middelen, et cetera.

 

Rondvraag en mededelingen
Na afloop wordt u een borrel aangeboden door Dorpsbelangen


Wil u dit digitaal hebben voor uw archief of om uit te printen?
20160308 Agenda Dorpsbelangen Enumatil